Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…”

 – Cyprian Kamil Norwid

Dnia 10.11.2023r. w Zespole Placówek Specjalnych miał miejsce okolicznościowy apel poświęcony historii Polski nawiązujący do trudnych i bolesnych wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. W kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych w naszej placówce Święto Niepodległości zajmuje niezwykle ważne miejsce. To czas, by poprzez wspominanie bohaterskich czynów minionych pokoleń uczyć młode pokolenia postawy patriotyzmu, poszanowania symboli narodowych, krzewić wartości.

Tak było i w tym roku, gdy nasi szkolni artyści wprowadzili zebranych gości w nastrój listopadowych walk, zadumy i refleksji nad losem polskiego narodu. To nie tylko wzruszające słowa wypowiadane szeptem, przyspieszony oddech, niejednokrotnie drżący, łamiący się głos, czy obejrzenie tematycznej prezentacji. To przede wszystkim aktywny udział i śpiewanie trudnych patriotycznych pieśni. Dzisiejsze spotkanie pokazuje nam, że nasi uczniowie prezentują postawę małego patrioty i jest ona jak najbardziej autentyczna, wyrażona słowem, dobrym gestem, a także symbolicznym strojem. W ten dzień nie zabrakło bowiem biało – czerwonych dekoracji, pięknie ustawionych flag, kwiatów, uczniów w żołnierskich mundurach strzegących granicy Polski, czy wreszcie stroju galowego wśród uczniów.

O godzinie 11.11 wszyscy obecni uczniowie, nauczyciele, pracownicy zebrali się, by wspólnie zaśpiewać hymn państwowy. Jest to moment bardzo podniosły i zarazem wzruszający, kiedy cała społeczność szkolna niezależnie od miejsca, w którym jest potrafi się zjednoczyć we wspólnym działaniu. I tak było tym razem. Nasi uczniowie zaprezentowali godną postawę w filii naszej placówki w Świdwinie śpiewając hymn wraz z obecnymi nauczycielami. Podobnie wyglądała sytuacja w Sławoborzu, gdzie w holu głównym zebrali się uczniowie szkoły podstawowej oraz przysposabiającej do pracy, a także przedszkolaki i równym donośnym głosem zaintonowali słowa „Mazurka”.

Ważnym akcentem kształtowania właściwych postaw patriotycznych jest także udział przedstawicieli uczniów wraz z nauczycielami w symbolicznych spotkaniach pod świdwińskim i sławoborskim pomnikiem w dniu 11.11.2023r. Nasi uczniowie mają dzięki temu okazję włączyć się do wspólnego śpiewania hymnu ze społecznością lokalną i zaprezentować się z godnością. Z należytym szacunkiem składają także kwiaty pod pomnikami w czasie ogólnopolskich uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

 

 

Z dumą i łzą wzruszenia składamy wyrazy podziękowania wszystkim, którzy włączyli się już po raz kolejny do akcji MEiN „Szkoła do hymnu” w dniu 10.11.2023r. o godz.11:11.
Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za godną postawę, zaangażowanie i szacunek jaki prezentujecie wobec narodowych symboli.

autor:

Magdalena Świst-Madejek