Kreatywność wymaga odwagi.
Henri Matisse
W realizacji IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne” udział wzięli uczniowie z zespołu edukacyjno-terapeutycznego nr 6 klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławoborzu filia w Świdwinie w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Podczas realizacji projektu uczniowie mogli zaprezentować swoje prace poza szkołą. Zajęcia plastyczne związane z realizacją projektu odbywały się ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Propozycje realizowanych prac w sposób jasny, przejrzysty określały zakres działań. Realizacja celów i efektów dawała możliwość dowolności, zadania były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizacja zadań, poprzez prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych, wspierała rozwój uczniów, a w szczególności małą motorykę, koordynację wzrokowo- ruchową, integrację sensoryczną, spostrzeganie, pamięć, wyobraźnię i uwagę. Projekt umożliwił poznanie ciekawych form ekspresji, technik, zabaw plastycznych. Bardzo ważne było również zwrócenie uwagi na aspekt ekologiczny – wykorzystanie materiałów z recyklingu (kartonów, gazet, zużytych kartek itp.). Udział w zajęciach był dla uczniów odkrywaniem, doświadczaniem i doskonałą zabawą.
autor tekstu:
Monika Ławrynowicz