02.10.2020 roku przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. 

 

Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa organizacja tej uroczystości  w roku szkolnym 2020/21 przebiegła w następujący sposób:

Psycholog oraz pedagodzy szkolni przekazali nauczycielom  materiały edukacyjne w postaci filmów , scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas lekcji z wychowawcą z zakresu: przemocy  fizycznej , psychicznej, zaniedbania i wykorzystywania seksualnego. Bezpieczeństwa w Internecie, określania i ochrony własnych granic. Umiejętności  rozpoznawania i akceptacji uczuć, identyfikacji bezpiecznych i zagrażających sytuacji, identyfikacji  źródeł pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą.

W holu  szkoły oraz w internacie zostały wyeksponowane  gazetki tematyczne dotyczące dbania o własne bezpieczeństwo, wykonane przez  psychologa,  pedagogów i opiekunów SU .

W naszej szkole uczniowie wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc w sytuacjach, gdy ktokolwiek łamie ich prawa.   Prawa dzieci są tak samo ważne jak wszelkie inne prawa. Przypominamy , iż  w Polsce jest specjalna instytucja strzegąca praw dzieci – jest to Urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Zachęcamy do  uczniów do korzystania z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numerem telefonu:  116 111.

Bezpłatną i anonimową pomoc  dla rodziców i nauczycieli oraz dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy można uzyskać pod numerem telefonu  800 100 100, na stronie internetowej Helpline.org.pl.

Wszyscy mówimy NIE dla Przemocy!!!

Patron naszej szkoły Janusz Korczak w swoich dziełach wyraził zdecydowany sprzeciw przeciw łamaniu praw dziecka:

„Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne”.