MAJOWE ŚWIĘTA – CZYLI JAKIE JEST ZNACZENIE 1, 2 i 3 MAJA DLA POLAKÓW?

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. Będziemy je obchodzić w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Czas pandemii ogranicza możliwości wspólnego celebrowania rocznic wyjątkowych wydarzeń związanych z naszym krajem. Tym niemniej warto przypomnieć sobie, co oznaczają poszczególne daty oraz  dlaczego stanowią świąteczne dni.

1 MAJA – Święto Pracy to międzynarodowe święto ludzi pracujących, obchodzone niegdyś corocznie w masowych pochodach i wiecach (począwszy od roku 1890).
Datę pierwszego maja wybrano dla uczczenia rocznicy wybuchu strajku robotników amerykańskich w Chicago w 1889 r. W Polsce Święto Pracy jest obchodzone od 1950 roku. Jest to święto państwowe.

2 MAJA – Święto Flagi Państwowej to stosunkowo nowe święto, wprowadzone decyzją Sejmu RP 20 lutego 2004 roku. Data 2 maja na święto Dnia Flagi nie została wybrana przypadkowo. Właśnie tego dnia żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, a zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.

Poprzez to święto przypominamy o szacunku, jaki należy się naszym symbolom narodowym.

3 MAJA – Święto Konstytucji 3 Maja, pierwszej uchwalonej w Europie konstytucji, drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, opracowanej przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Twórcami konstytucji byli m.in. król Stanisław August Poniatowski i Ignacy Potocki, a także Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. W tym roku obchodzimy 230 rocznicę Jej uchwalenia.

Konstytucja znosiła “liberum veto”, przywracała dziedziczenie tronu, przyznawała prawa mieszczaństwu, brała w obronę chłopów, zwiększała liczebność wojska.
Majowa konstytucja miała na celu naprawę Rzeczypospolitej, która znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji społecznej i politycznej (rozbiory).

Niestety z powodu niewoli kraju święto zostało na długo zawieszone. Przywrócono je w 1919 r. –  po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ( 11 XI 1918 r. ). Od 1946 r. władze komunistyczne zabraniały jednak publicznego świętowania, a w 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów jest świętem państwowym i możemy jawnie obchodzić tę rocznicę.

Główne obchody odbywały się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Święto 3 maja jest świętem radosnym. W całej Polsce odbywały się wiosenne imprezy, koncerty, rodzinne majówki.

Wyrazem naszego upamiętnienia majowych świąt niech będą biało-czerwone flagi, wywieszone w oknach i na balkonach.