Przed nami kilka świątecznych dni: 1 Maja – Święto Pracy, 2 Maja – Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 3 Maja – rocznica Uchwalenia Konstytucji. W naszej szkole te święta obchodzone są uroczyście i tak też było w tym roku.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbyła się akademia, podczas której uczniowie klasy 5 i 7 zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony majowym rocznicom.  Apel rozpoczął się  od przypomnienia ważnych dat i wspólnego zaśpiewania „Piosenki młodego patrioty”. Następnie uczniowie przedstawili informacje na temat w/w świąt, odczytali stosowne wiersze.

Nie zabrakło także piosenek o tematyce patriotycznej, w których śpiewanie włączyła się również cała uczniowska brać. Zarówno młodzi aktorzy, jak  i widzowie pięknie prezentowali się w strojach galowych, co nadało akademii powagi i uroczystego charakteru. Zwieńczeniem apelu było wspólne zaśpiewanie 4 zwrotek hymnu, podczas którego wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali godną postawę.

Warto nadmienić, iż uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami już kilka dni wcześniej przygotowywali prace o tematyce patriotycznej, dzięki czemu nasza szkoła w dniu apelu została przyozdobiona w bało-czerwone narodowe barwy.

Tak zorganizowana akademia miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie właściwej postawy oraz naukę poszanowania polskich symboli narodowych.