19 października 2022 r dla naszych uczniów ze szkoły podstawowej oraz  szkoły przysposabiającej do pracy edukatorki Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przeprowadziły lekcje „Energetyka i energia jądrowa”.

Celem zajęć było przekazanie podstawowych informacji dotyczących energetyki jądrowej oraz roli transformacji energetycznej w ograniczaniu skutków zmian klimatu.
Tak trudne, a zarazem ważne problemy zostały przedstawione naszym uczniom w dostępny i ciekawy sposób.
Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi.

#Narodowe Centrum Badań Jądrowych

#Ministerstwo Kliamtu i Środwiska