W projekcie grantowym „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Powiat Świdwiński zakupił 10 laptopów dla Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Dnia 17 czerwca 2020 r. Starosta Świdwiński Pan Mirosław Majka przekazał laptopy Pani Dyrektor Dorocie Daglis – Pętlak.

W przekazaniu uczestniczyli: Pani Anna Bogdziun, Pan Marcin Czarnecki oraz Pan Roman Kozubek.

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Roman Kozubek 

Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno – Oświatowych  w Starostwie Powiatowym w Świdwinie

 

>>> źródło <<<