W dniu 24. 10. 2019 roku  w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu,  odbyła się konferencja pt. „Zaburzenia rozwoju mowy. Elementy Terapii i sposoby skutecznej nauki czytania i pisania”. Prelegentem konferencji był dyplomowany logopeda, mgr Bernadeta Dziekan – Standowicz.

Pani Bernadeta jest  założycielką Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie. Dlaczego zaprosiliśmy Panią Bernadettę do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu? Prelegentka Konferencji od ponad 20 lat prowadzi autorską terapię, leczy dzieci i osoby dorosłe, które nie mówią oraz jąkają się. Uczy swoich pacjentów mówić „od nowa”.

Do naszego  przedszkola  specjalnego  „Leśne Skrzaty”  uczęszcza  chłopiec, który nie mówił, wydawał nieartykułowane dźwięki.  Znaczny postęp w rozwoju jego mowy nastąpił już od pierwszych zajęć  w Szamocinie,  u Pani Bernadety Dziekan – Standowicz.  Aktualnie chłopiec wyraźnie powtarza wszystkie samogłoski,  sylaby, uczy się czytać. Nauczyciele pracujący z chłopcem wspomagają go podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

W związku z tym, iż  na terapię do Szamocina  przyjeżdżają pacjenci nie tylko z Polski, ale i z całego świata, postanowiliśmy głosić prawdę Pani Prelegentki wśród specjalistów i rodziców z Powiatu Świdwińskiego i jego okolic, iż „Jąkanie można wyleczyć”, że możliwe jest uczenie mowy „od nowa”. Dlatego też, wraz z Organem Prowadzącym Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdwinie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Połczynie Zdroju,  zorganizowaliśmy Konferencję z udziałem osoby, której efekty terapii widoczne są w 100%, pod warunkiem, że osoby pracujące z dzieckiem, tzn. rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim pacjent – sumiennie ćwiczy i stosuje poznane zasady.

Składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim Pani mgr Bernadecie Dziekan – Standowicz, za przyjęcie zaproszenia, za głoszenie prawdy wśród specjalistów z naszego regionu, iż „jąkanie można wyleczyć” oraz , że dziecko z brakiem mowy czynnej – jest w stanie nauczyć się mowy „od nowa”.

Wyrazy wdzięczności składamy także Panu Staroście Mirosławowi Majka, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdwinie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie Zdroju za włączenie się w organizację Konferencji.

Samorządowi Uczniowskiemu z ZPS w Sławoborzu dziękujemy za przygotowanie zdrowego poczęstunku.

Jest nam niezmiernie miło, iż tak liczne grono specjalistów przybyło do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Liczymy, że słysząc z ust Prelegentki o skuteczności terapii, uwierzyli w jej realność . Mamy nadzieję, iż szerokie grono rodziców i nauczycieli w sposób skuteczny zechce wspierać rozwój mowy dzieci, aby nabrały one pewności siebie i chęci do życia.