Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Miejska Świdwin zaprasza na Konferencję Promującą Pomyślne Rodzicielstwo.

23 Października 2023 (Poniedziałek), Godz. 16.00, Świdwiński Ośrodek Kultury Zamek

Wykładowcami będą:

  1. Joanna Flis– psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji. Badaczka związana z Uniwersytetem Szczecińskim, prowadzi badania na rodzinami alkoholowymi. Pedagożka i ekspertka ds. e-uzależnień. Wykładowczyni, prowadzi szkolenia oraz prywatną praktykę terapeutyczną. Autorka książek: „Współuzależnieni. Jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi” oraz „Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku,w Polsce i o tym, jak sobie z tym (nie) radzimy”. Autorka podcastu „Madame Monday – po dorosłemu”. Zaangażowana jest w projekt „Młode Głowy” koordynowany przez fundację Unaweza Martyny Wojciechowskiej.
  2. Aleksandra Oszczęda- pedagog specjalny, konsultantka Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej  o specjalności spektrum autyzmu, w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego na  master kursie. Od 2007 roku działa w zespole Fundacji Prodeste jako człowiek od wspierania innych. Prowadzi spotkania psychoedukacyjne i konsultacje psychoterapeutyczne, pracuje z rodzicami podczas grup wsparcia i warsztatów, od lat szkoli w zakresie spektrum autyzmu na terenie całego kraju. Jest trzonem zespołu specjalistów, wspierających dzieci i dorosłych podczas wyjazdów na turnusy, kolonie, wczasy dla osób zależnych. Z pierwszego wykształcenia jest muzykiem, dlatego bardzo chętnie włącza się w projekty, w których przenikają się obszary sztuki i wspierania osób neuroróżnorodnych. Poza bezpośrednim wspieranim innych, działa w zarządzie Fundacji Prodeste.
  3. Joanna Jakś– pedagog, inżynier zarządzania, konsultantka Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej o specjalności spektrum autyzmu, w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego na master kursie. W Fundacji Prodeste jest człowiekiem wielu specjalności. Wspiera osoby neuroróżnorodne i ich rodziny podczas psychoedukacji i konsultacji psychoterapeutycznych, warsztatów i grup wsparcia. Prowadzi szkolenia i wykłady w różnych miejscach kraju. Wspiera dzieciaki w spektrum autyzmu podczas kolonii, zimowisk i turnusó Poza obszarem wspierania ludzi, działa w zarządzie Fundacji Prodeste, wykorzystując swoje naturalne umiejętności w zarządzaniu i organizacji. Jest inicjatorką wielu działań, propagujących bezprzemocowe i oparte na szacunku podejście do drugiego człowieka – prowadzi profil „Autystyczne kartki”, zaprasza gości w ramach cyklu webinarów „Życie bez barier – zgodnie z potrzebami”. Niebawem ukaże się jej książka, która będzie kompendium wiedzy na temat spektrum autyzmu w oparciu  o najnowszą wiedzę naukową oraz wieloletnie doświadczenie zespołu Fundacji Prodeste.