UWAGA! UWAGA!

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zawiadamia, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U.  poz. 742 )

ZAWIESZA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE
W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W SŁAWOBORZU

 W DNIACH: OD DNIA 27 KWIETNIA 2020r.
DO DNIA 24 MAJA 2020r.

W tym czasie obowiązuje ZDALNE NAUCZANIE

 Jednocześnie informuję, że w zakładce aktualności  oraz materiały do pobrania znajdują się materiały do pracy z uczniami i wychowankami placówki oraz poradniki dla rodziców. Dodatkowo na linkach klasowych/grupowych  znajdują się również materiały, które będą systematycznie aktualizowane.

 

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
Dorota Daglis-Pętlak