Komunikat
Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem oraz aktualną sytuacją
dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania epidemii ZPS ogranicza osobistą obsługę interesantów do odwołania.
W pilnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
1. Sekretariat Halina Przedaszek 94 36 47 013
sekretariat@soswslawoborze.pl
2. Dyrektor Dorota Daglis-Pętlak 606 616 405
dyrektor@soswslawoborze.pl
3. Księgowość Maria Skrzyniarz 94 36 47 013 w.24
finanse@soswslawoborze.pl
4. Kadry Beata Stosio 94 36 47 013 w.24
kadry@soswslawoborze.pl
5. Intendent Beata Gozdek 94 36 47 013 w.27
magazyn@soswslawoborze.pl
6. Wicedyrektor Anna Kowhan-Wiśniewska
kowhan-wisniewska.anna@soswslawoborze.pl
7. Wicedyrektor Bożena Jurczyk
jurczyk.bozena@soswslawoborze.pl