Pandemia COVID – na to hasło w głowie pojawia się wiele różnych obrazów. Na razie nie wiemy jak wielkie konsekwencje będzie za sobą niosła, jednak tego czego jesteśmy pewni to, że trwa już zdecydowanie za długo. Człowiek jest istotą społeczną, funkcjonuje w 3 podstawowych płaszczyznach: rozwój (edukacja), obowiązki (praca, szkoła) i odpoczynek (zabawa). W każdej z nich istotnym elementem są kontakty społeczne. W obecnym świecie są one znacząco ograniczone – zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Dzieciom odebrano możliwości pozytywnych wzmocnień, czy to w postaci kontaktów społecznych, ale również realizowania swoich zainteresowań i upodobań. W zamian dostały na garb przymus sprawnej organizacji własnej pracy i postawienia mechanizmów motywacji na najwyższe obroty. Dorosłemu człowiekowi czasem sprawia to trudność, nie mówiąc o młodym człowieku, którego uwaga z prędkością światła przeskakuje w kilka różnych miejsc jednocześnie.

Piętrzące się zaległości w szkole determinują stres, a on natomiast przywołuje lęk i napięcie. Można nazwać ich najlepszymi przyjaciółmi. Jak zatem dbać o to, byśmy byli szczęśliwi mimo trudnego czasu i frustracji zdalnej nauki i pracy? Poniżej kilka ważnych zasad, które są fundamentem utrzymania zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.