W bieżącym roku szkolnym realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Rozumiem, czuję, wiem- nasze wartości”. Obejmowała ona cykl 7 tematów i przeprowadzona została na zajęciach popołudniowych w grupie III w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu. Była odpowiedzią na potrzeby wychowanków i wymogi zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023. Innowacja pedagogiczna miała za zadanie łączyć dwie ważne kwestie: budowanie systemu wartości ukierunkowanego na prawdę, dobro i piękno oraz odpowiedzialne wykorzystywanie technologii. Zaproponowane aktywności pozytywnie wpłynęły na wszechstronny rozwój wychowanków. Dodatkowym atutem było wykorzystywanie narzędzi i materiałów lubianych przez wychowanków – mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, materiały pomocnicze, robot GeniBot, mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, tablica interaktywna, platformy edukacyjne, materiały plastyczne. Dzięki odpowiednio dobranym metodom i formom pracy w wychowankach wzrosła wiara we własne siły i możliwości, a udział w zajęciach sprawiał im autentyczną przyjemność.

tekst: Beata Belczyńska