Wszystkim Rodzicom, Opiekunom, naszym najbliższym  z okazji Dnia Rodziny życzymy dużo ciepła, wzajemnej bliskości, zrozumienia oraz wspólnie spędzonego czasu, który  pozwala budować relacje rodzinne.

Wyciągnijmy gry planszowe, piłki, skakanki, kredy.

Cieszmy się z bycia razem.

Troszczmy się o tradycje rodzinne.

Uczmy młode pokolenia okazywania szacunku drugiemu człowiekowi poprzez dawanie przykładu godnego naśladowania.

Pokażmy, że ważne jest „być”, a nie „mieć”.

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej , mądrzej i bezpieczniej”.

                                                                                                      Janusz  Korczak