Dyplom dla naszej szkoły od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska