W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „Adwokaci rozjaśniają prawo”. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani adwokat Żaneta Kozera, która w dniu 26.10.2023 roku odbyła spotkanie z uczniami klas IV, V, VI, VII, VIII. Młodzież zdobyła wiedzę na temat zagrożeń w internecie. Było o stalkingu, kradzieży tożsamości, hejcie. Pani adwokat udzieliła instruktażu, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, jak rozwiązywać konflikty zgodnie z przepisami prawa, jak chronić swoje dane personalne? Podkreśliła, iż w sieci nic nie znika.
Organizatorami Ogólnopolskiej akcji są: Naczelna Rada Adwokacka i Komisja
Edukacji Prawnej przy NRA.
Ideą akcji jest nie tylko kształtowanie świadomości prawnej wśród młodzieży, ale także budowanie wizerunku adwokata jako specjalisty w dziedzinie prawa, a w konsekwencji pozytywnego wizerunku Adwokatury w społeczeństwie.
Serdecznie dziękujemy Pani adwokat Żanecie Kozera za przyjęcie zaproszenia do naszej placówki oraz przeprowadzenie niezwykle edukacyjnych i profilaktycznych zajęć.