W dniu 6.11.2020 roku w Zespole Placówek Specjalnych  w Sławoborzu, został zorganizowany apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ze względu na warunki epidemiczne w kraju zrezygnowano z występu artystycznego dzieci, zmieniona została też forma apelu. W  spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I, II, III Szkoły Podstawowej  oraz  Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych, wraz z  dyrekcją, nauczycielami i opiekunami.

Spotkanie miało charakter interaktywny z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i nowoczesnej technologii. Dzieci po obejrzeniu filmu przedstawiającego najważniejsze zagadnienia związane z naszym krajem oraz z symbolami narodowymi , chętnie uczestniczyły w quizie i odpowiadały na pytania ze znajomości historii Polski.  

Wszyscy uczestnicy apelu odśpiewali hymn Polski z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  w czasie pandemii (w maseczkach).

Uczniowie z klas IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej, którzy odbywają naukę zdalnie,  otrzymali pakiety zadań o tematyce patriotycznej do wykonania w domu.