Oferta edukacyjna

W Zespole Placówek Specjalnych funkcjonują:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z siedzibą w Sławoborzu:

  

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Sławoborzu
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2 w Sławoborzu
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2 w Świdwinie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Sławoborzu

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Świdwinie.

 

Zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum utworzone są :

 • oddziały dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną,(zespoły edukacyjno- terapeutyczne)

  

Ponadto prowadzone są zajęcia:

 • wczesnego wspomagania rozwoju
 • korekcje wad wymowy
 • korekcje wad postawy
 • korekcyjno- kompensacyjne
 • prowadzone metodą Integracji Sensorycznej
 • stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata
 • terapia Biofeedback