Zajęcia hipoterapii

Strona główna » Zajęcia hipoterapii

Bank Spółdzielczy w Świdwinie wielokrotnie wspierał finansowo projekty na rzecz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Kolejny raz mogliśmy przekonać się o wyjątkowej otwartości tej instytucji,jej pracowników oraz kadry zarządzającej na potrzeby naszych wychowanków w nowym roku szkolnym 2013/2014. Uczniowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Świdwinie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu dzięki Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie otrzymali możliwość udziału w zajęciach hipoterapii.Dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Świdwinie mogliśmy objąć zajęciami hipoterapii uczniów zarówno Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, jak i Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Nasi wychowankowie brali udział w cyklu zajęć hipoterapeutycznych połączonych z zajęciami integracyjnymi na terenie „Stajni Bukowiec” Pani Eweliny Kostrzewskiej. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Bank Spółdzielczy wspiera edukację osób niepełnosprawnych i prowadzi szeroki dialog społeczny ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy wdzięczni za Państwa otwartość na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza niepełnosprawnego. Tą drogą raz jeszcze dziękujemy. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Świdwinie jest nową placówką( funkcjonuje od 1.09.2013 roku) wchodzącą w strukturę Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i przeznaczony jest dla uczniów z głęboką, znaczną oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.