Konkurs Twórczości Jednego Autora

Strona główna » Konkurs Twórczości Jednego Autora

 

29 maja odbyła się IV edycja Festiwalu Twórczości Jednego Autora. W tym roku uczniowie prezentowali twórczość Ewy Szelburg Zarembiny. Celem Festiwalu było poznanie i popularyzacja utworów literackich wybranego autora, a także prezentacja umiejętności na forum szkoły, która pozwala pokonać bariery emocjonalne i nieśmiałość naszych uczniów.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie wszystkich zespołów klasowych:

ZET 1 i ZET 2  piosenka do słów wiersza Idzie niebo ciemną nocą

ZET 3  przedstawienie muzyczno-teatralne Uparty ślimak, Dziadzio Mrok,

SPdP  inscenizacja wiersza Śniadanie

kl. IV - VI recytacja wiersza pt. Uparty Ślimak

kl. I -II  inscenizacja napodstawie utworu  Sroczka

kl. III gimnazjum przedstawienie do utworu Królewna

Wszyscy uczniowie dolożyli wszelkich starań, aby zaprezentować się jak najlepiej.

Jury zadecydowało, że:

I miejsce otrzymał Zespół Edukacyjno- Terapeutyczny 3,

II miejsce dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy,

III miejsce dla Zespołu Edukacyjno - Terapeutycznego 1 i dla Zespolu Edukacyjno - Terapeutycznego 2

Wyróżnione zespoły  klasowe otrzymały upominki, a pozostalym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy