Socjoterapia

Strona główna » Socjoterapia

    Od 2009 roku w SOSW w Sławoborzu dwoje socjoterapeutów Olga Wierzbicka Kromkiewicz i Adam Brudziński prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, których celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania naszych uczniów.

    Zajęcia te adresowane są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, agresją, nadpobudliwością, niską samooceną, zahamowaniem, nieśmiałych oraz mających problemy w relacjach rówieśniczych.

    Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych oraz terapeutycznych. Zajęcia mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.

    Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności sprzyjające osiągnięciu założonych celów. Zarówno cały cykl spotkań jak i każde spotkanie tworzą pewną dynamiczną całość. Proponowane ćwiczenia umożliwiają uczestnikom zintegrowanie się, poznawanie siebie i docenienie swoich mocnych stron, pomagają odnaleźć swoje miejsce w społeczności, uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i poszukania pomocy, kiedy zajdzie taka potrzeba.

    Dostarczają także uczestnikom szereg doświadczeń korektywnych i sprzyjają zmniejszeniu napięć. Zajęcia dostosowane są zawsze do potrzeb danej grupy. Spotkania odbywają się po południu,raz w tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe.  

    Koedukacyjne grupy liczą zwykle około dziesięć osób, ostatnie spotkanie ma zawsze charakter wyjazdowy połączony ze wspólnym posiłkiem i podsumowaniem całorocznej pracy, podczas którego prowadzący zbierają informacje zwrotne.

  Od początku prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w naszej szkole opieką zostało objętych około pięćdziesięcioro wychowanków.