Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji

Nabór uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Świdwinie odbywa się przez cały rok szkolny.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (upośledzenie umysłowe i inna niepełnosprawność).

Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu

 

 Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • podanie rodzica do Starosty z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Gimnazjum:

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • podanie rodzica do Starosty z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole.

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • podanie rodzica do Starosty z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole,
  • zaświadczenie lekarskie