Publikacje nauczycieli

Słów kilka o zajęciach plastycznych prowadzonych w zespole edukacyjno-terapeutycznym na poziomie gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017


Plastyka jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego w pracy z osobami o obniżonej sprawności umysłowej i w istotny sposób wpływa na ich rozwój. W procesie twórczym angażują się wszystkie sfery psychiki takiej osoby, uczestniczą poszczególne receptory, aktywizują się procesy poznawcze, procesy emocjonalne oraz wolicjonalne – zabezpieczające akty działania twórczego.

(S. Popek)

 

  W bieżącym roku szkolnym prowadziłam zajęcia plastyczne w ZET 3 na poziomie gimnazjum. Prowadzone przeze mnie działania plastyczne były ważnym elementem procesu rewalidacyjnego, gdyż nie tylko spełniały funkcję terapeutyczną, ale przede wszystkim wspomagały rozwój uczniów. Pomagały rozwijać spostrzegawczość, wyobraźnię i myślenie. Ponadto doskonaliły koncentrację uwagi, ćwiczyły pamięć, co sprzyjało ogólnemu rozwojowi uczniów i ich integracji. Działania te usprawniały również funkcje psychiczne i fizyczne, łagodziły napięcie emocjonalne i pobudzały do działania uczniów apatycznych. Zajęcia te oprócz podstawowej wiedzy z zakresu plastyki, dały uczniom możliwość głębszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości, rozwijały kreatywność.

  Wszystkie zajęcia plastyczne odgrywają dużą rolę w uwrażliwieniu dłoni dziecka. Dłoń jest podstawowym narzędziem poznania świata i jej twórcze wykorzystanie bardzo poszerza zdolności rozumienia świata przez dziecko. Bawiąc się, uczeń eksperymentuje i poznaje różne materiały i ich właściwości. (J.Kielin)

  Uczniowie podczas zajęć poznali wiele oryginalnych technik i zabaw plastycznych oraz inspirujących pomysłów. Dostrzegałam wszelkie przejawy aktywności i zaangażowania uczniów, które były dla mnie większą wartością niż efekt końcowy ich działalności plastycznej. Praca na zajęciach sprawiała im dużo przyjemności, prowokowała do samodzielnego wysiłku, wywoływała radość i wiele przeżyć estetycznych. Uczniowie zostali zauważonymi, docenionymi, podnieśli swoją samoocenę, stali się pewniejsi siebie, bardzo chętnie współpracowali oraz wzajemnie sobie pomagali, co pozytywnie wpłynęło na rozwój ich osobowości.

 

W galerii przedstawiam efekty wybranych działań plastycznych uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Monika Ławrynowicz

 

 


Światowy dzień zdrowia psychicznego