O nas

 

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu jest placówką dla dzieci i mlodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Podstawowym celem edukacyjno- wychowawczym jest wszechstronny rozwój dziecka, umożliwiajacy integrację i optymalne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Dla każdego ucznia opracowany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający  mocne strony, możliwości i potrzeby dziecka. Programy te opracowywane są przez zespół specjalistów:

- nauczycieli zajęć edukacyjnych

- wychowawcę  klasy

- specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia z uczniami

- pedagoga szkolnego

- psychologa

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Dzieci od 3 roku życia do podjęcia nauki uczestniczą w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Uczniowie objęci są wszechstronną opieką pedagogiczna, psychologiczną i logopedyczną. Cele edukacyjno – wychowawcze realizowane są również podczas zajęć indywidualnych:

- terapii pedagogicznej

 

- stymulacji polisensorycznej

 

- terapii logopedycznej

 

- gimnastyki korekcyjnej

 

- terapii EEG Biofeedback

 

- artterapii

 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznych metod i form pedagogiczno – psychologicznych. Gabinety, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, wyposażone są w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, multimedialny oraz bogate zestawy pomocy dydaktycznych.

 

 Opieka

Specjaliści: nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, pedagog, psycholog.

Opieka pielęgniarki szkolnej.

Całodobowa opieka w grupach wychowawczych w internacie.

 

Baza

Odrestaurowane budynki szkolne, dostosowane do potrzeb i możliwości  uczniów, nowocześnie wyposażone klasopracownie, sala komputerowa, sala do integracji sensorycznej. Miejsca noclegowe dla uczniów spoza gminy w internacie.