Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych

 

Dorota Daglis-Pętlak

 

 

 

Wicedyrektor

 

Anna Kowhan-Wiśniewska

 

  

Wicedyrektor

 

Bożena Jurczyk