Dla Rodziców

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

w naszej szkole

 Ważne terminy:

 

I półrocze: 04.09.2017 -28.01.2018r.

II półrocze: 29.01.2018 - 22.06.2018r.


23.12.2017r. - 31.12.2017r. zimowa przerwa świąteczna

15.01.2018r.- 28.01.2018r.  ferie zimowe

29.03.2018r.- 03.04.2018r.  wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04.2018r.  (środa) - egzamin gimnazjalny część humanistyczna

19.04.2018r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018r. (piątek) - egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny

 (w dniach egzaminu gimnazjalnego jest to dzien wolny dla uczniów klas I, II gimnazjum oraz dla uczniów klas gimnazjalnych - zespołów edukacyjno-terapeutycznych)


22.06.2018r. - zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 23.06. – 31.08.2018r. - ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 (do 6 dni)

Szkoła podstawowa(do 6 dni):

30.04.2018r. (poniedziałek)

02.05.2018r. (środa)

04.05.2018r. (piatek)

05.06.2018r. (piątek)

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (do 6 dni):

30.04.2018r. (poniedziałek)

02.05.2018r. (środa)

04.05.2018r. (piatek)

05.06.2018r. (piątek)

  

 Gimnazjum (do 8 dni):

30.04.2018r. (poniedziałek)

02.05.2018r. (środa)

04.05.2018r. (piatek)

05.06.2018r. (piątek)

  

Termin wystawiania ocen:

10.01.2018r.(środa) - termin wystawiania ocen za I półrocze 2017/2018

13.06.2018r. (piatek) - termin wystawiania ocen końcowych za rok szkolny 2017/2018


Spotkania z rodzicami

Sławoborze:

Piatek godzina: 12.30

20.10.2017r.

08.12.2017r.

12.01.2018r.

23.03.2018r.

25.05.2018r.PLAN DYŻURÓW NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W SŁAWOBORZU W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Czyrkowska Kamila  

Godzina 9.30-10.30

02.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 08.01.2018

Greszata Agnieszka

Godzina 9.30-10.30

30.10.2017, 27.11.2017, 18.12.2017, 08.01.2018

Hamulak Mariola

Godzina 10.45-11.350

06.10.2017, 03.11.2017, 01.12.2017, 05.01.2018

Kawińska Małgorzata

Godzina 11.40-12.25

04.10.2017, 08.11.2017, 06.12.2017, 03.01.2018

Klasińska Ewa

Godzina 12.35-13.20

04.10.2017, 08.11.2017, 06.12.2017, 03.01.2018

Kowhan-Wiśniewska Anna

Godzina 12.35-13.20

04.10.2017, 08.11.2017, 06.12.2017, 03.01.2018

Lesisz Ewa

Godzina 9.50-10.35

04.10.2017, 08.11.2017, 06.12.2017, 03.01.2018

Miękczyńska Małgorzata

Godzina 8.30-9.15

06.10.2017, 03.11.2017, 01.12.2017, 05.01.2018

Mikołajczyk Ewa

Godzina 12.35-13.20

30.10.2017, 27.10.2017, 18.12.2017, 15.01.2018

Misztal Anna

Godzina 11.40-12.25

30.10.2017, 27.10.2017, 18.12.2017, 15.01.2018

Oleszkiewicz Anna

Godzina 11.40-12.25

02.10.2017, 06.11.2017, 04.12.207, 08.01.2018

Skwarek Anna

Godzina 13.40-14.25

02.10.2017, 06.11.2017, 04.12.207, 08.01.2018

Stolarska Anna

Godzina 11.40-12.25

31.10.2017, 28.11.2017, 19.12.2017, 09.01.2018

Świst-Madejek Magdalena

Godzina 9.50-10.35

02.10.2017, 06.11.2017, 04.12.207, 08.01.2018

Wierzbicka-Kromkiewicz Olga

Godzina 10.45-11.30

31.10.2017, 28.11.2017, 19.12.2017, 09.01.2018

Wiśniewski Krzysztof

Godzina 11.40-12.25

02.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 08.01.2018

Wróblewska Anna

Godzina 11.00-11.45

26.10.2017, 30.11.2017, 21.12.2017, 11.01.2018

Zakrzewska Katarzyna

Godzina 10.45-11.30

12.10.2017, 09.11.2017, 14.12.2017, 11.01.208

 

Każdy pierwszy tydzień danego miesiąca

 

D. KOTYK – ZET 2 

WTOREK – 11.00 – 12.00


B. JUST – ZET 1 

WTOREK – 8.00 – 8.45


B. JURCZYK – ZET 3 

ŚRODA – 11.00 – 12.00


K. KOTULA – ORW B

CZWARTEK – 10.45 – 11.30


T. BIELANG – KOSELA

ORW A – WTOREK - 10.00 – 10.45